Členové výboru a komisí za ČSSD

 

Finanční výbor:

Ing. Martin Knápek – člen výboru, tel 736/534 791, martin.knapek@centrum.cz

 

Kontrolní výbor:

Jiřina Hradilová

Josef Sedlář

 

Komise výstavby:

Pavel Krkavec

Ing. Stanislav Zbranek

David Javořík

 

Komise dopravy a životního prostředí:

Jiří Šípek

 

Komise pro neziskový sektor (sport, občanský sektor):

Libor Liška - předseda

Bc. Iveta Dvořáková

 

Komise školská a drogové problematiky:

Mgr. Svatava Ságnerová - předseda

 

Letopisecká a památkové péče: 

Marie Javoříková

Petr Šafařík

Renata Štěpánková

 

Komise sociální a právní ochrany dětí:

JUDr. Libor Kamarád