Holešovské děti v pohybu v městském finále 2012

09.06.2012 15:39
Hýbejte se – je to zdravé a zábavné – motto pohybového programu Holešovské děti v pohybu znělo celé dopoledne 29. května 2012 v hale 1. Základní školy Holešov při městském finále. Již třetím rokem cvičí děti z prvních tříd holešovských základních škol a z předškolních tříd holešovských mateřských škol v rámci tohoto projektu a finále představuje vrchol jejich celoročního snažení.

Proč program vznikl? Generace dnešních dětí vyrůstá v úplně jiných podmínkách než jejich rodiče a svůj volný čas tráví dnešní děti rovněž odlišným způsobem. Hodin školní tělesné výchovy je zoufale málo a pohybový deficit je nutno doplňovat v mimoškolních aktivitách. Vytratil se však spontánní pohyb v kolektivu kamarádů, děti tráví svůj volný čas většinou doma a jeho hlavní náplní je pasivní vysedávání u počítače či práce s jinými technologickými výdobytky dnešní doby. Na špatné kondici dnešní mládeže má vliv i vymizení plácků a prostorů pro organizované i neorganizované sportování – dnes najdeme mezi městskými domy parkoviště, pozemky soukromých firem, sklady či markety – ale místa pro neorganizovaný pohyb dětí chybí. Přitom pohybová aktivnost a zdravý způsob života budou zřejmě jedny z rozhodujících podmínek života dalších generací.

Holešovské děti v pohybu se snaží na tuto neutěšenou situaci reagovat svým pojetím, náplní i výběrem cvičenců – každoročně jsou oslovovány děti předškolního a raně školního věku, pro které jsou připravovány takové fyzické aktivity, jež zvládnou všechny bez ohledu na zdatnost, tělesný vývoj či zdravotní handicapy. I ve školním roce 2011/12 probíhalo od podzimu cvičení na jednotlivých školách, a do programu byly zařazovány nové pomůcky či cvičení – to vše ve spolupráci s žáky Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, kteří vystupují v roli cvičitelů i starších kamarádů.

O významu celého programu svědčí obdržená záštita hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad tímto projektem včetně finančního příspěvku ZK a finanční podpora města Holešova.

260 dětí se v úterním dopoledni sešlo se sportovní hale 1. ZŠ, aby se společně pobavilo při rozmanitých pohybových aktivitách. Při zahájení akce se sešla řada holešovských osobností – promluvili zde patron celého projektu poslanec PSP ČR Josef Smýkal, starosta města Holešov PaedDr. Zdeněk Janalík či vynikající sportovec, holešovský rodák a reprezentant ČR v kopané Zdeněk Grygera; přítomny byly rovněž paní ředitelky všech holešovských mateřských a základních škol, pedagogický doprovod a řada rodičů a fanoušků celého programu. Všichni žáčci si společně s Tadeášem Hozou, žákem gymnázia, zazpívali hymnu Holešovských dětí v pohybu a dali se do cvičení.

Pro děti byla přichystána 4 stanoviště s různými aktivitami a celý program byl opět doplněn o vystoupení Standy Hložka, který dokázal roztancovat všechny přítomné děti i jejich doprovod. Spontánnost celého dopoledne doplňovali mladší sourozenci cvičících dětí, kteří zkoušeli zdolávat překážkové dráhy za pomoci rodičů či kamarádů.

Holešovské děti v pohybu opět dokázaly svou životaschopnost a smysl a za to patří poděkování všem, kdož se na tomto projektu podíleli a podílejí: Zlínskému kraji v čele s panem hejtmanem, městu Holešov a jeho představitelům, Zdeňku Grygerovi a Mgr. Aleně Grygerové – osobnosti města Holešova za rok 2010, všem ředitelkám a učitelkám ze zúčastněných škol. Děkuji rovněž pořadatelskému týmu žáků z místního gymnázia, vedení 1. ZŠ Holešov v čele s Mgr. Jarmilou Růžičkovou a Mgr. Jarmilou Hanáčkovou za zabezpečení průběhu finálového dopoledne, Daliboru Šmakalovi za ozvučení akce a skvělému Standovi Hložkovi za výbornou hudební kulisu.

Hýbejme se – sami i se svými dětmi – a bavme se při tom !

Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka programu