Nová hala stolního tenisu otevřena

18.09.2014 23:05

Nová hala stolního tenisu otevřena

 

(red) Holešovský oddíl stolního tenisu dostal v těchto dnech opravdu velký dárek. Protože dosloužilá herna ve Smetanových sadech, postavená v roce 1914 jako součást komplexu Katolického spolku Sušil a upravená pro potřeby ping-pongu před 28 lety, musela ustoupit stavbě nového parkoviště, poskytlo město Holešov výměnou stolním tenistům velký prostor v bývalé Střední odborné škole v ulici Pivovarské. Ihned se započalo s intenzivními rekonstrukčními pracemi, jejichž výsledkem je moderní a uživatelsky velmi příjemný komplex herní haly a potřebného zázemí pro tréningy i turnaje ve stolním tenisu. Slavnostní otevření haly se uskutečnilo v pátek 5. září za účasti řady holešovských sportovců, dodavatelů prací, vedení města i statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Jaroslava Drozda. Statutární náměstek Jaroslav Drozd, starosta města Holešova Pavel Svoboda i předseda TJ Holešov Rudolf Juřena popřáli holešovským stolním tenistům mnoho spokojených a sportovně úspěšných let při užívání tohoto krásného prostoru. A stručnou historii stolního tenisu v Holešově, okolnosti získání nové herny a přání a touhy holešovských stolních tenistů asi nejlépe vystihl v zahajovacím projevu místopředseda TJ Holešov a předseda oddílu stolního tenisu Libor Liška. Jeho projev v plném znění níže přetiskujeme:

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí sportovní přátelé,

 

dovolte, abych vás srdečně přivítal v prostorách bývalého Domu pionýrů a mládeže, poté Střední odborné školy Holešov a dnes snad ve Středisku volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých.

Ve stolním tenisu známe a rádi používáme takzvané falše. Měníme jimi přímočarý let míčku, který se stává klikatým a nevyzpytatelným. Občas se díky použité falši neboli rotaci podaří protivníka pěkně zaskočit a vyhrát na něm bod, set či celou hru. A vývoj, ping-pongářsky spíš let našeho oddílu stolního tenisu v Holešově nejvíce připomíná takovýto rotovaný míček – tu dostane spodní, tu horní rotaci, tu letí z neočekávané strany. Po nesmělých začátcích tohoto sportu mezi především gymnaziálními studenty kolem první světové války se stává z table tenisu masový sport, v Holešově velmi oblíbený. Mezi válkami, během té druhé světové i po ní, se hraje skoro všude – na chatách, ve školách, v Sokolovně, v průjezdech holešovských domů – všude jsou roztaženy zelené stoly, které vzbuzují oprávněnou zlost starších Holešováků, kteří kolem nich jen těžko prochází a často se bolestivě o roh takového stolu či o matici sloupku síťky bolestivě narazí.

Jakousi první prozatímní definitivou holešovského ping-pongu se stává bývalá orlovna, poněkud zchátralý, ale přesto nám, vášnivým hráčům stolního tenisu drahý objekt za budovou kina Svět. Zde jsme se usídlili na několik let, hráli, soutěžili, vychovávali mladé a občas i staré talenty, zažívali opojení z výher i pachuť proher. Ale osud zahrál zase jednou pořádnou rotaci a v letošním roce naše hala ustoupila stavbě potřebného parkoviště ve Smetanových sadech a přiznejme si, že také její přirozená sešlost věkem byla už neúnosná a stará dáma tiše a zaslouženě odešla.

Díky velkorysé podpoře města Holešova, vedení města, zejména starosty Pavla Svobody a místostarostů Rudolfa Seiferta a Jaroslava Chmelaře, díky profesionálně odvedené práci a podpoře dodavatelů odborných prací – firem RAVAL Interier a Tepelné hospodářství Holešov, díky velkému nadšení, obětavosti a pracovitosti našich členů – zapálených stolních tenistů – se ale tento smutný odchod staré haly podařilo více než nahradit. Proto Vás mohu přivítat v těchto krásných, nově zrestaurovaných prostorách zcela nové, moderní a prostorné herny, která odpovídá nejen stavebním řešením, ale i vybavením všem požadavkům moderního špičkového stolního tenisu.

Chtěl bych v tuto slavnostní chvíli, kdy se snad budou plnit vyslovená přání, popřát holešovskému ping-pongu dlouhá léta, raději spíš desetiletí úspěšné existence, sportovní úspěchy, přízeň města a jeho vedení, zájem mladých i starších lidí o tento sport, řadu nových členů a vítězství ve všech možných soutěžích a aby tato naše nová hala vydržela a prožila s námi minimálně tolik krásného, jako hala stará, se kterou se tímto loučím. Děkuji touto cestou srdečně našemu městu a našim členům za pomoc a obětavou podporu tomuto krásnému sportu, děkuji našim předchůdcům, po kterých jsme zdědili tento krásný, báječný a skvělý velký malý sport a prosím patrona stolního tenisu ať už je to Ping nebo Pong o přízeň do dalších let a o co nejméně osudových falší.

 

Libor Liška