Domov se zvláštním režimem - Strom života, Kroměříž